English
Centrul de limba engleză
Despre noi

Servicii lingvistice integrate, dezvoltare lingvistică şi comunicare în limba engleză

Apelând la serviciile noastre, veţi adăuga valoare documentelor sau afacerii dvs. prin calitatea, profesionalismul, experienţa şi arta integrate în serviciile de traducere pe care vi le oferim.

Calitate/preţ competitiv

Prin pregătirea profesională la nivel academic, deontologia aplicată, resursele multiple, tehnologia avansată în domeniu şi respectul faţă de profesia de traducător, vă oferim servicii lingvistice integrate de calitate la preţuri accesibile.

Standardizare / certificare

Ne conturăm activitatea profesională prin aplicarea unui sistem intern de asigurare a calităţii, dezvoltarea unui cod de etică profesională şi deontologia serviciilor de traducere.
Asigurăm perfecţionarea şi eficientizarea permanentă a proceselor de dezvoltare a serviciilor lingvistice pentru a satisface cele mai complexe cerinţe de servicii lingvistice.

Calificare / experienţă profesională

În plus faţă de competenţa profesională şi experienţa profesională, pregătirea academică a personalului implicat în proiectele de traducere este imperativă pentru realizarea unui proiect de traducere de înaltă calitate profesională.

Tehnologie şi inovaţie

Dezvoltarea tehnologică în domeniu ne permite să corelăm arta traducerii cu ştiinţa şi inovaţia.
Avem experienţă în utilizarea aplicaţiilor de asistare a traducerii pentru eficientizarea procesului de traducere şi reducerea timpului de lucru.
Bazele terminologice dezvoltate intern, precum şi cele disponibile pe internet pot fi integrate cu succes în procesul nostru de lucru prin programe complexe şi aplicaţii de ultimă generaţie.
În acest fel, putem genera liste terminologice utile pentru clienţi, putem asigura traducerea în diferite tipuri de documente pentru a permite integrarea acesteia în diferite tipuri de prezentări comerciale.
Posibilitatea de conversie a documentelor traduse şi de redare în medii informaţionale de tip internet, mai ales în cazul unui proiect complex de traducere, permite o mai bună promovare a serviciilor/produselor la nivel internaţional.

Confidenţialitate

Prin prisma standardelor relevante aplicate la nivelul companiei, al codului deontologic şi pe baza sistemelor informatice securizate şi a mijloacelor sigure de stocare electronică, asigurăm confidenţialitatea datelor clienţilor noştri.

Domenii principale de traducere:

Legislaţie, afaceri şi administraţie:
Star documente juridice, fiscale, administrative
Star documente de asigurare, contracte de orice fel (vânzare-cumpărare, închiriere, locaţiune, etc.), declaraţii, documente pentru licitaţie, specificaţii şi instrucţiuni privind produse, texte publicitare şi materiale promoţionale,
Star certificate de orice fel, cărţi de muncă,
Star corespondenţă comercială.

Educaţie:
Star diplome de orice fel, certificate, foi matricole etc.
Tehnică:
Star manuale de instrucţiuni pentru echipamente şi utilaje, manuale de întreţinere, specificaţii tehnice, acte înscrieri auto, etc.

Ştiinţă:
Star studii, cărţi, teze, articole etc.
Star documentaţii de software şi pagini de internet.

Economie:
Star documente financiare, proiecte de finanţare etc.

Servicii cu valoare adăugată:

Star Autorizarea şi legalizarea traducerii conform normelor şi legislaţiei naţionale în domeniu.
Star Adaptarea unor informaţii pentru integrarea acestora în format comercial sau de promovare.
Star Pre-editarea textuală în scopul traducerii sau al publicării în scopuri comerciale sau de promovare.
Star Crearea de baze de date terminologice pentru uzul clienţilor în diferite activităţi ulterioare asociate cu traducerea realizată.

Beneficii pentru clienţi:

Star Calitate prin prisma experienţei de 6 ani dobândite în realizarea de traduceri din limba română în limba engleză pentru instituţii europene în domeniul afacerilor europene, economic, social şi juridic.
Star Promptitudine şi timp redus de finalizare a traducerii, care este eficientizat prin prisma aplicării celor mai performante aplicaţii de asistare a traducerii
Star Certificarea calităţii prin prisma aplicării unui sistem intern de asigurare a calităţii.
Star Asigurarea confidenţialităţii datelor din documentele sursă şi a celor traduse.

Beneficii suplimentare şi gratuităţi:

Star În cazul traducerilor care necesită legalizare, preluăm această procedură în numele dvs.
Star Pentru clienţii care au apelat deja sau apelează în mod repetat la serviciile noastre de traducere, asigurăm un număr de maxim 2 copii autorizate gratuite ale traducerilor anterioare care sunt păstrate în baza noastră de date în condiţii de maximă securitate.
Star În cazul documentelor de specialitate în domeniul tehnic, juridic sau economic, furnizate pentru traducere pe hârtie, oferim în mod gratuit varianta documentului sursă în format electronic dacă nu dispuneţi de aceasta.
Star În cazul traducerilor care impun un vocabular de specialitate, oferim în mod gratuit un glosar de termeni de specialitate extras din documentul respectiv.
Star În cazul textelor menite să promoveze servicii sau produse, asigurăm asistenţă de specialitate gratuită (creative writing) în elaborarea textului sursă oferit pentru traducere, pe baza informaţiilor furnizate de dvs., în scopuri de prezentare comercială pe pliante, broşuri, website. Asistenţa de specialitate este asigurată prin prisma cunoştinţelor academice de marketing şi promovare comercială ale traducătorului intern al biroului de traduceri TRADUCOM.
Star În cazul textelor integrate în pagini web, care necesită traducere, asigurăm prelucrarea acestora fără a fi necesară extragerea acestora din pagina respectivă prin prisma lucrului cu cele mai performante aplicaţii în domeniu şi a asistenţei specialistului în IT al biroului TRADUCOM, certificat de Microsoft.

Principalii clienţi:

European Commision - Directorate-General for Translation

Consiliul Judeţean Vâlcea (Valcea County Council)

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea (Town Hall of Ramnicu Valcea)

Parchetul de de lângă Tribunalul Vâlcea (Prosecutor’s Office Attached to Valcea District Court)

Tribunalul Vâlcea (Valcea District Court)

Procuratura Râmnicu Vâlcea

SC Hidroelectrica SA

SC Oltcarn Construct SA Râmnicu Vâlcea

Birouri notariale din Râmnicu Vâlcea (Notary Public Offices in Ramnicu Valcea)

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Rm. Vâlcea (National Research and Development Institute for Isotopic and Cryogenic Technologies – ICSI Rm. Valcea)

Buderus România

SC Vilmar SA Râmnicu Vâlcea

Valid XHTML 1.0 Transitional