English
Centrul de limba engleză
 

Sistemul de calitate aplicat

Serviciile lingvistice integrate prestate de SC TRADUCOM SRL sunt în conformitate cu normele şi standardele europene în domeniu.
Vă asigurăm că textul furnizat pentru traducere va fi gestionat şi prelucrat în totalitate de la preluare până la predare prin tot ceea ce presupune procesul de traducere – pre-procesare textuală (procesare lingvistică şi electronică a textului sursă), traducerea efectivă şi post-procesarea textuală (procesarea lingvistică şi electronică a textului tradus).

Competenţele echipei de traducere a SC TRADUCOM SRL pentru realizarea unor servicii lingvistice integrate în conformitate cu standardele europene în domeniu

Competenţe profesionale

Competenţe lingvistice profesionale
Star Echipa de traducere a SC TRADUCOM SRL cuprinde traducători cu studii superioare în domeniul traducerii de texte juridice, economice şi comerciale.
Star Traducătorii biroului nostru de traduceri deţin o experienţă profesională de 12 ani în domeniul traducerilor lingvistice şi gestionarea unor proiecte ample de traducere.

Competenţe tehnice
Star Echipa de traducere (traducătorul şi expertul în IT) deţine competenţele tehnice necesare în cazul proiectelor de traducere de complexitate ridicată din punct de vedere al formei prin aplicarea instrumentelor tehnologice în domeniu şi utilizarea bazelor de date terminologice interne şi online publice autorizate.
Deţinem echipamentele necesare realizării unor proiecte ample de traducere, precum şi echipamente pentru gestionarea, stocarea, redarea, procesarea şi arhivarea în condiţii de securitate a tuturor datelor despre clienţi şi proiectele de traducere efectuate.
Deţinem toate echipamentele necesare de comunicare, precum şi cele hardware şi software pentru gestionarea proiectelor de traducere.
Competenţe de cercetare
Star Dacă aveţi nevoie de informaţii de bază în elaborarea textelor dvs., vă putem asigura în mod gratuit suplimentar faţă de traducerea efectivă, o activitate de cercetare lingvistică şi informaţională la nivel de informaţii externe legislative, tehnice sau economice din aria de specialitate a textului de tradus din surse şi baze de date publice autorizate.

Competenţe culturale
Star Vă punem la dispoziţie motoare de căutare şi resurse informaţionale publice europene şi internaţionale pentru adaptabilitatea la piaţa externă a serviciilor şi produselor.
Prin competenţele culturale, vă putem adapta orice informaţie externă legată de promovarea unor servicii/produse sau în sprijinul promovării acestora, la piaţa internă a serviciilor şi produselor.

Asigurarea calităţii este realizată prin:

Star proceduri interne aplicate pentru documentarea proceselor de traducere
Star proceduri interne de control al calităţii la nivel lingvistic şi documentar
Star proceduri de verificare şi eficientizare a sistemului de calitate pentru atingerea obiectivelor de calitate
Star proceduri documentate pentru analizarea cerinţelor aferente serviciilor lingvistice şi a necesităţilor clienţilor

Contractele încheiate de SC TRADUCOM SRL în baza cotaţiei de preţ agreate de client includ cel puţin următoarele clauze, inclusiv specificaţiile despre serviciul lingvistic în cauză:

Star drepturi de autor
Star răspunderea contractuală
Star confidenţialitate
Star soluţionarea disputelor
Star asigurarea calităţii

Principalii clienţi:

European Commision - Directorate-General for Translation

Consiliul Judeţean Vâlcea (Valcea County Council)

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea (Town Hall of Ramnicu Valcea)

Parchetul de de lângă Tribunalul Vâlcea (Prosecutor’s Office Attached to Valcea District Court)

Tribunalul Vâlcea (Valcea District Court)

Procuratura Râmnicu Vâlcea

SC Hidroelectrica SA

SC Oltcarn Construct SA Râmnicu Vâlcea

Birouri notariale din Râmnicu Vâlcea (Notary Public Offices in Ramnicu Valcea)

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Rm. Vâlcea (National Research and Development Institute for Isotopic and Cryogenic Technologies – ICSI Rm. Valcea)

Buderus România

SC Vilmar SA Râmnicu Vâlcea

Valid XHTML 1.0 Transitional