English
Centrul de limba engleză
 

DESCRIEREA SERVICIILOR DE TRADUCERE PE ÎNŢELESUL TUTUROR:

TRADUCERI DOCUMENTARE
Star Traducerea documentelor de orice fel în conformitate cu normele interne de calitate, cu legislaţia română şi europeană în vigoare

TRADUCERI FUNCŢIONALE
Star Traducerea documentelor în contextul unor cunoştinţe anterioare şi circumstanţiale, precum şi în concordanţă cu aşteptările lingvistice şi culturale ale publicului ţintă

TRADUCERI AUTORIZATE
Star Traducerea documentelor oficiale de către un traducător care deţine o autorizaţie de traducător eliberată de Ministerul Justiţiei pentru specializarea în ştiinţe juridice în  baza legii. Prin autorizare se atestă conformitatea traducerii unui document cu documentul în limba sursă

TRADUCERI LEGALIZATE
Star Traducerea autorizată în baza legii, care este supusă procedurii de legalizare de către notari publici în conformitate cu legislaţia în vigoare

TRADUCERI PRIN ADAPTARE
Star Textul sursă este tradus şi adaptat conform unor criterii de formă şi/sau conţinut pentru a respecta cerinţele textului sursă. Tipul adaptării şi măsura în care un text poate fi adaptat trebuie convenite în mod concret şi vor fi identificate ca atare (de exemplu, redarea/traducerea unui text în formă detaliată sau succintă)

TRADUCERI INFORMATIVE/SELECTIVE
Star Traducerea prin selectarea fragmentelor relevante şi redarea acestora pe scurt în limba ţintă în funcţie de relevanţa acestora pentru client sau pentru scopul traducerii.

RESCRIERE
Star Scrierea liberă a textului ţintă pe baza textului sursă pentru a îndeplini funcţia textului ţintă. Acest tip de serviciu este potrivit în cazul unor texte de tip mesaje de corespondenţă în medii comerciale, de afaceri, promoţionale, sau prezentări, expuneri etc. care sunt elaborate succinct în limba sursă şi menite a avea o finalitate predefinită în limba ţintă.

ACTUALIZARE
Star Modificarea unui text ţintă existent în sensul actualizării acestuia pe baza informaţiilor curente disponibile în limba sursă sau ţintă în urma evoluţiei sau progresului tehnologic al unui produs/serviciu (de exemplu, actualizarea unei documentaţii tehnice)

LOCALIZARE
Star Adaptarea lingvistică şi culturală, precum şi traducerea unor aplicaţii informatice, descrieri tehnice, instrucţiuni de utilizare etc. pentru pieţele autohtone
   

Principalii clienţi:

European Commision - Directorate-General for Translation

Consiliul Judeţean Vâlcea (Valcea County Council)

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea (Town Hall of Ramnicu Valcea)

Parchetul de de lângă Tribunalul Vâlcea (Prosecutor’s Office Attached to Valcea District Court)

Tribunalul Vâlcea (Valcea District Court)

Procuratura Râmnicu Vâlcea

SC Hidroelectrica SA

SC Oltcarn Construct SA Râmnicu Vâlcea

Birouri notariale din Râmnicu Vâlcea (Notary Public Offices in Ramnicu Valcea)

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Rm. Vâlcea (National Research and Development Institute for Isotopic and Cryogenic Technologies – ICSI Rm. Valcea)

Buderus România

SC Vilmar SA Râmnicu Vâlcea

Valid XHTML 1.0 Transitional